Udruga «Amici di Padre Lino» nastala je sa dva cilja, da održi živom uspomenu na franjevačkog heroja milosti te da nastavi djelovati njegovim stopama.

Udruga, koja je neprofitabilna, odredila je sljedeće ciljeve:

  • održati živom uspomenu na oca Lina Maupasa promovirajući inicijative koje su okrenute ka spoznaji i rasprostranjivanju esencijalnih sadržaja Ministarstva da bi pomogli siromašnima u Parmi;
  • promovirati i održavati evanđelističke vrijednosti po ljubavi prema drugima i konkretnoj solidarnosti koja predstavlja esencijalnu poruku i uvijek dostojnu njegova djela; realizirati posebno inicijative o proširenju ovih vrijednosti među mlađim generacijama;
  • ostvariti idealnu povezanost među osobama dobre volje koje, bez obzira na religiozne, socijalne i političke različitosti, dijele vrijednosti ljubavi prema drugima i solidarnosti za najslabije;
  • promovirati i održati direktnu inicijativu o skupljanju i organiziranju dokaza i korisne dokumentacije koja bi pomogla pri oslikavanju figure i djela oca Lina.

U ovaj kontekst se ubrajaju inicijative kulturnog karaktera (sastanci, koncerti, konferencije, izdavaštvo, izložbe, nagrada oca Lina, spomenici…) te humanitarnog karaktera (donacije, razne intervencije i sl.).

Udruga, koja djeluje na nivou volonterskog rada je otvorena s ciljem da pruži podršku svima u franjevačkom duhu i kroz djelo oca Lina koje živi do danas.